MobiSquaremobisquare_logo_1200px_rvb

MobiSquare, dat is mobiliteit in het kwadraat, in een interactieve ruimte met een ruim multimediagedeelte. Zowel toegankelijk voor scholen als voor privépersonen, wordt MobiSquare de etalage en tevens de plaats van afspraak voor al wat voor mobiliteit staat in Brussel.

De “permanente” afdeling van de tentoonstellingszone toont het materieel, de technologie en de human resources van de grootste vervoersoperator van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de MIVB.

Het gedeelte “activiteiten” verduidelijkt de aspecten in verband met de toekomstige voertuigen, de nieuwe producten, de ontwerpen,
de werven voor nieuwe lijnen, enz.

Een afdeling “forum” biedt de mogelijkheid om ontmoetingen te organiseren die gericht zijn op het thema openbaar vervoer.

MobiSquare is toegankelijk van maandag tot vrijdag van 12 tot 18 uur.
Groepsbezoeken in de voormiddag op aanvraag: 02 515 20 55.

MIVB,
de handleiding

Respect,
dat verdien je!

Knutsel met
Mo.bili

Spel met
Tramheide

Spel met
Vroemhove