Milieu

De MIVB spant zich erg in om het milieu te beschermen.

mobili_content_duurzaam

  • Ze koopt voertuigen die steeds milieuvriendelijker worden.
  • De bussen, trams en metrostellen worden gereinigd met regenwater.
  • Het afval van de kantoren, ateliers en remises wordt gesorteerd en het personeel verbruikt zo weinig mogelijk.
  • De metrostations beschikken over selectieve vuilnisbakken, waardoor papier en verpakkingen worden gesorteerd.
  • Het geluid en de trillingen van de voertuigen worden maximaal beperkt, dankzij het regelmatige onderhoud van de sporen en de wielen van de voertuigen en door het gebruik van rails met een rubberen laag.
  • De buschauffeurs en metrobestuurders leren zo zuinig mogelijk rijden en dus zo weinig mogelijk energie verbruiken.
  • De gebouwen en metrostations zijn uitgerust met spaarlampen.
  • De roltrappen zijn uitgerust met bewegingsdetectoren en stoppen automatisch wanneer niemand ze gebruikt.
  • Sommige stations zijn uitgerust met zonnepanelen, zoals Hankar en Belgica.
  • De MIVB beschikt over 100% propere voertuigen.

-> Terug naar "Milieu"

 

MIVB,
de handleiding

Respect,
dat verdien je!

Knutsel met
Mo.bili

Spel met
Tramheide

Spel met
Vroemhove