Lijnschemaspel

Door op ‘start’ te klikken, vind je het lijnschemaspel van de MIVB. Je vindt er de kleurcode en rijrichting van je traject op terug. Gebruik de pijlen errond om het lijnschema te verplaatsen. Veel plezier met de volgende opdrachten.

MIVB,
de handleiding

Respect,
dat verdien je!

Knutsel met
Mo.bili

Spel met
Tramheide

Spel met
Vroemhove