Hoek voor de leerkrachten

mobili_content_leraar

Bezoek de MIVB

Deze bezoeken zorgen ervoor dat jongeren de MIVB beter leren kennen. Door een bezoek te brengen achter de schermen van de onderneming of door een ontmoeting met de personeelsleden, ontdekt men de talrijke en uiteenlopende beroepen die de onderneming telt. Er wordt ook een overzicht gegeven over de inspanningen die de MIVB doet voor het milieu.

Algemeen bezoek “De MIVB vandaag”:

Onthaal op de hoofdzetel, Koningsstraat 76, 1000 Brussel. Voorstelling van de onderneming. Bezoek van het net en een depot.

Contact: dienst public relations, tel. 02 515 20 55

-> Terug naar de lerarenhoek

 

MIVB,
de handleiding

Respect,
dat verdien je!

Knutsel met
Mo.bili

Spel met
Tramheide

Spel met
Vroemhove